Teambuilding 2016

Každoročne začiatkom júna nás vo firme čakajú dve dôležité udalosti. Prvá je Audit ISO 9001 a ISO 14001 a druhá udalosť celofiremný teambuilding, ktorý už tradične mávame v Belušských Slatinách na Chate Slovenskej pošty. Tento rok to vyšlo na termín 10. – 11. Júna 2016 a celkovo nás bolo 48 zamestnancov. V rámci teambuildingových aktivít bolo vidieť, že zamestnanci majú súťaživého ducha, v rámci aktivít bola aj súťaž vo varení guláša, všetci zamestnanci boli rozdelení do štyroch tímov. Každý tím sa snažil uvariť čo najlepší guláš. Porota to nemala ľahké, nakoľko každý guláš bol niečím osobitý a veľmi chutný, ale víťaz mohol byť iba jeden. Tento rok vyhralo družstvo Erika Prekopa. Družstvo Petra Salata získalo cenu za kreativitu a družstvo Lukáša Tvrdoňa prvenstvo za nákup použitých surovín v najnižšej cene.

Teambuilding 1Teambuilding 2Teambuilding 3Teambuilding 4Teambuilding 10Teambuilding 11Teambuilding 17Teambuilding 18Teambuilding 22Teambuilding 21Teambuilding 16Teambuilding 15Teambuilding 14Teambuilding 13Teambuilding 12Teambuilding 9Teambuilding 8Teambuilding 7Teambuilding 6Teambuilding 5