Etiketa vdychuje produktu ideu

Keď vstupuje nový produkt na trh, jeden z najdôležitejších nástrojov pre marketingové oddelenie je etiketa na produkte. Samolepiaca etiketa na výrobku je prvým kontaktným miestom, ktoré potenciálny zákazník uvidí. Takáto etiketa poskytuje širokú škálu informácií, ako napríklad to, čo váš produkt vlastne je, na čo sa používa, návod ako ho používať atď. Etiketa alebo tiež samolepka by mala mať atraktívnu grafiku, ktorá upúta pozornosť a samozrejme text, ktorý obsahuje všetky informácie požadované zákonom a informácie o samotnom výrobku. Z marketingového hľadiska by mala samolepiaca etiketa prilákať kupujúcich a vyvolať v nich potrebu kúpiť váš produkt.

Existujú dve dôležité veci, ktoré sú potrebné pri tvorbe označenia nového produktu, text a farba.

Text, jeho štýl a font, inými slovami typ písma. Každý, kto používa počítač vie, že existuje veľké množstvo typov písma, fontov, ktoré môžu byť použité. Prirodzene font musí byť atraktívny ale zároveň musí sprostredkovať všetky informácie čitateľným spôsobom.

Farba etikety je taktiež dôležitá. Samozrejme by mali byť dodržané určité pravidlá o farebnosti. Ak máme vytvorenú marketingovú stratégiu, farba na novom produkte by sa nemala príliš odlišovať, ak úplne nemeníme celú svoju stratégiu. Taktiež niektoré farby priťahujú alebo naopak odpudzujú, v tomto treba byť obzvlášť opatrný, napríklad modrá farba je v marketingu veľmi obľúbená a rozšírená, v tmavých odtieňoch evokuje chlad, preto je vhodná skôr na mrazené produkty a nápoje, na druhej strane červená farba na etikete vyvoláva svojou dynamikou a energiou najväčšiu pozornosť.
Pre dodržanie marketingovej stratégie nesmieme zabúdať na logo, ktoré buduje povedomie o spoločnosti a značke. Logo spoločnosti by malo byť na produkte dobre viditeľné aj keď sa nám zdá, že zaberá veľa miesta. Treba mať na pamäti, že logo pracuje pre vás aj potom, čo je výrobok zakúpený, pretože zostáva v plnom zobrazení počas celej doby používania produktu zákazníkom alebo je výrobok iba jednoducho umiestnený niekde v domácnosti alebo vo firme.

AT